INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

Vypracujeme dle Vašich představ individuální projekt novostavby, přístavby, vestavby apod. pro bytové, občanské a průmyslové stavby

 

Přijedeme za Vámi, na místě probereme Vaše představy o novostavbě, stavebních úpravách objektu či jeho přístavbě atd.

 

Na základě Vašich představ a konkrétních požadavků Vám vypracujeme projektovou dokumentaci ve stupni, který budete požadovat:

 

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

 

Pro Váš projekt obstaráme stanoviska správců inženýrských sítí, zajistíme územní rozhodnutí nebo územní souhlas a projednáme projektovou dokumentaci se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy.