INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • Vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, zastupování při jednání s úřady, atd.

 

 

  • Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách

 

 

  • Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a institucí k projektu

 

 

  • Zprostředkování stavebního dozoru, zprostředkování odhadu ceny stavby soudním znalcem.

 

 

  • Autorské a technické dozory