PROJEKTY

 • Kompletní projekce stavby rodinného domu, nebo přístavby, vestavby, rekonstrukce apod., včetně statického posouzení a stanovení energetické náročnosti stavby a požárně technického řešení.

 • Úprava typových projektů rodinných domů, usazení do terénu a jejich připojení na inženýrské sítě.

 • Projekce staveb obytných, občanských, objektů služeb, výrobních průmyslových a skladových objektů.

 • Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat v těchto stupních:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
 • Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)
 • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Ve spolupráci s externími spolupracovníky a odbornými firmami Vám zajistíme:

 • Statický průzkum objektu a vypracování statických posudků
 • Zpracovnání rozpočtu a výkazu výměr
 • Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Vypracování požárních zpráv
 • Radonový, geologický a hydrogeologický průzkum